جهت ارسال پیشنهادات یا شکایات فقط از طریق ایمیل های زیر اقدام کنید.

info@scblog.xpaymeent.ir

info@xpaymeent.ir

  • از آنجایی که فرم زیر به ایمیل ها ذکر شده در بالا ارسال میشود بهتر است خود شما از طریق ایمیل خود پیام هارا ارسال کنید
  • اگر در روند پاسخگویی با مشکل برخورد کردید از شماره تلفن های ارائه شده در بخش تماس با ما استفاده کنید



فرم ارسال به خصوصی به مدیر سایت
نام نام خانوادگی :
آدرس یا لینک :
ایمیل یا مشخصه ای جهت ارتباط :
توضیحات :

ارسال پیشنهاد در آپدیت بعد