جهت ارسال پیشنهادات یا شکایات فقط از طریق ایمیل های زیر اقدام کنید.

info@scblog.xpaymeent.ir

info@xpaymeent.ir

  • از آنجایی که فرم زیر به ایمیل ها ذکر شده در بالا ارسال میشود بهتر است خود شما از طریق ایمیل خود پیام هارا ارسال کنید
  • اگر در روند پاسخگویی با مشکل برخورد کردید از شماره تلفن های ارائه شده در بخش تماس با ما استفاده کنیدفرم ارسال به خصوصی به مدیر سایت
نام نام خانوادگی :
آدرس یا لینک :
ایمیل یا مشخصه ای جهت ارتباط :
توضیحات :

ارسال پیشنهاد در آپدیت بعد