1 . دی ان اس های دیتای گروه طراحی و برنامه نویسی تیباکس طرح:

جهت تنظیم دی ان اس های سرویس جدید خود در اس سی بلاگ لطفا دی ان اس های زیر را تنظیم کنید

dns1:  ns1.tboxtarh.ir

dns2:  ns2.tboxtarh.ir

dns3:  ns3.tboxtarh.ir

dns4:  ns4.tboxtarh.ir

2 . هاست مورد نیاز  برای سرویس ها مدل برنزی:

version php 5.5 ,5.4

subdomain free

wildcard