بنام خدا

اخیرا سرویس هایی در حال ایجاد بوده اند که ظاهرا دامنه رایگان مد نظر خود جهت فعالیت داشته اند.

اطلاعیه:

  • اسکریپت قابل نصب روی دامین رایگان نمیباشد.
  • طبق سیاست های مدیریتی اس سی بلاگ دامین رایگان جهت نصب اسکریپت پذیرفته نمیشود
  • همچنین طبق همین قوانین سرویس  های طلایی شامل سرویس هایی هستند که از هاست اس سی بلاگی استفاده میکنند به همین علت مجاز به استفاده از دامین رایگان نیستند
  • دامین های رایگان روی هاست شما پارک نخواهند شد
  • دامین رایگان منتقل نخواهند شد.