بنام خدا

هزنیه های جدید تمدید سرویس های دارای هاست طبق قوانینی جدید از طرف مالی و مدیریت تایید شد.

تمدید سرویس های وبلاگدهی دارای هاست مانند مدل طلایی ها:

در لیست قیمت هایی جدید بالاترین هزینه اضافه شده 1500 تومان میباشد. و پایینتر هزینه اضافه شده 1100 تومان همچنین سرویس حجمی نامحدود هیچ تغییر قیمتی نداشته.

*توجه داشته باشید»» چنانچه فاکتور شما طبق هزنیه قبلی میباشد  و هزینه تمدید سرویس برای شما بروز نشده تیکت ارسال کنید. در غیر اینصورت سرویس شما در حین تمدید با مشکلات انسداد مواجه خواهد شد.