بنام خدا

از آنجایی که پیشنهادات و نظریات در بروزرسانی های عمومی اس سی بلاگ بخصوص نسخه طلایی بسیار متفاوت است و همه موارد پیشنهادی شما مدیران سرویس ها برای اس سی بلاگ بسیار مقدم است.

سامانه ای در اس سی بلاگ ایجاد شده که به راحتی پیشنهاد های خود را در چند قالب بصورت مفید میتوانید شرح دهید. با توجه به اولویت های درخواستی تیم بسته پیشنهادی شما عملیاتی خواهد شد.

سربرگ “جدید و بروزرسانی ها”»» ثبت پیشنهادات در آپدیت عمومی»ثبت پیشنهاد و نظر