پيرو خبر افزایش قیمت با عنوان «افزایش قیمت خرید سرویس طلایی» و لینک “اینجا

اس سی بلاگ که از چهارسال گذشته تا کنون تغییرات آنچنانی در قیمت تمامی سرویس ها نداشته امروز تصمیم بر این شد قیمت های جدیدی لحاظ و توسط مدیریت تایید شود ؛  نرخ تمدیدات جدید از ماه آینده برای سرویس های قدیمی عملیاتی خواهد شد. همچنین خرید سرویس جدید بصورت اقساطی پذیرفته میشود

دانلود نرخ جدید اس سی بلاگ

قوانین:

  • نرخ خریدسرویس جدید تقریبا از 1الی 2 روز آینده لحاظ میشود. و
  • نرخ تمدیدات جدید از ماه آینده برای سرویس های قدیمی عملیاتی خواهد شد.
  • سرویس هایی که چند روز قبل سرویس خود را خریداری کنند بعد از پایان انقضا سرویس ، فورا نرخ تمدید برای آنها لحاظ میشود.
  • سرویس هایی که بیش از یکسال با تیم اس سی بلاگ همراه بودند به ازای هر ماه 2 درصد تخفیف بمدت یکسال دریافت خواهند کرد.
  • فروش سرویس های جدید سه روز معادل  72 ساعت قبل از تغییرات غیرفعال خواهد شد.
  • نرخ جدید حداقل تا یکسال و حداکثر تا سه سال آینده افزایشی نخواهد داشت.
        • از تاریخ 99/7/22قیمت های جدید

نرخ جدید خرید سرویس از اس سی بلاگ

 

نرخ جدید تمدید سرویس ها به شرح زیر میباشد

 

دانلود نرخ جدید اس سی بلاگ