بنام خدا

طبق قوانین اس سی بلاگ سرویس هایی که بیشتر 3 ماه و 29 روز یا معادل 4 ماه اقدام به تمدید نکرده باشند سرویسشان حذف خواهد شد، تا از هدر رفتن منابع سرور جلوگیری شود.

اما اس سی بلاگ سرویس هایی را میزبانی میکند که حتی حدود 6 ماه تمدید نشده ولی جدیدا با ارسال تیکت هایی قصد دارند سرویس های خود را تمدید کنند   {ادامه توضیحات را مطالعه فرمایید….}

مهلت تمدید ، تمدید شد. {سختی با مدیران سرویس}:

چناچه سرویس شما بیش از 4 ماه تمدید نشده و حال قصد تمدید آنرا دارید ابتدا با ارسال تیکت از وجود سرویس اطمینان حاصل کنید تا درصورتی که سرویس شما حذف نشده بود و فقط در مرحله ساسپند بوده با دریافت هزینه اندکی سرویس خودرا تمدید کنید

فقط از 99/11/9 تا 99/11/13

لازم به تاکید است که اگر سرویس شما بیشتر از 4 ماه تمدید نشده و از زمان مذکور در بالا گذشته باشد سرویس حذف خواهد شد.

 

اس سی بلاگ هیچگونه تعهد و وظیفه ای در قبال به سرویس هایی که بیشتر از 4 ماه تمدید نشده اند ندارد.