مشاهده خبر افزایش سال قبل

پيرو اخبار سالانه افزایش قیمت ها ….

اس سی بلاگ همانند سال گذشته تغییراتی در قیمت  سرویس ها لحاظ کرده است

قیمت های جدیدی توسط مدیریت جهت خرید سرویس جدید تایید شده ؛  نرخ تمدیدات جدید از فعلا ارائه نشده و لیست سال قبل در همین خبر قرار گرفته…

*دانلود نرخ سال قبل اس سی بلاگ

*فایل و توضیحات کامل نرخ جدید بزودی ارائه میشود.

قوانین سال قبل و لحاظ در سال جدید :

  • نرخ خریدسرویس جدید تقریبا از 1الی 2 روز آینده لحاظ میشود. و
  • نرخ تمدیدات جدید از ماه آینده برای سرویس های قدیمی قابل مشاهده خواهد شد.
  • سرویس هایی که بیش از یکسال با تیم اس سی بلاگ همراه بودند به ازای هر ماه 2 درصد تخفیف بمدت یکسال دریافت خواهند کرد.
  • فروش سرویس های جدید سه روز معادل  72 ساعت قبل از تغییرات غیرفعال خواهد شد.
  • نرخ جدید حداقل تا یکسال افزایشی نخواهد داشت.
        • از تاریخ 00/9/2 قیمت های جدید لحاظ میشوند.