3
3.3
3.3

هزنیه جدید سرویس ها

مشاهده خبر افزایش سال قبل

پيرو اخبار سالانه افزایش قیمت ها ….

اس سی بلاگ همانند سال گذشته تغییراتی در قیمت  سرویس ها لحاظ کرده است

قیمت های جدیدی توسط مدیریت جهت خرید سرویس جدید تایید شده ؛  نرخ تمدیدات جدید از فعلا ارائه نشده و لیست سال قبل در همین خبر قرار گرفته…

ادامه توضیحات “هزنیه جدید سرویس ها”