پرداخت صورت حساب فیزیکی از طریق

*توجه: در هربار پرداخت به این صفحه مراجعه کنید زیرا امکان تغییر مقادیر وجود دارد.

شبا بانکی:IR620190000000323643181008

کارت به کارت:6037691630922292

حساب بانکی:0323643181008

بنام علیرضا جواهری( مدیریت وبسایت)

اطلاعیه:

 • پرداخت به همراه صورت حساب اجرا میگردد.
 • پس از پرداخت کارشناس مالی را در رابطه با هزینه پرداخت شده مطلع سازید.
 • پرداخت شبا بعلت زمان بالا پس از تایید ارسال وجه و دریافت تاییدیه واریز و اطلاع کارشناس مالی انجام خواهد شد.
 • بعلت زمان بالای پرداخت شبا قبل از هرگونه اخطاریه در تمدید  و قبل از درگذشت انقضا صورت حساب خود را 12 تا 24 ساعت قبل واریز نمایید.
 • پرداخت کارت به کارت بعلت(زمان فوری)پس از تاییده واریز صورت حساب تایید پرداخت خواهد شد.
 • پرداخت به حساب بانکی بعلت انحصاری بودن حساب به مدیریت وبسایت مقداری زمان بر است همچنین قبل از پایان انقضا صورت حساب اقدام پرداخت کنید.
 • همچنین مارا از هرگونه پرداخت خود مطلع , و از کارشناس های مالی اس سی بلاگ درخواست فاکتور دیجیتال کنید.

پرداخت آنلاین(با رعایت نکات امن) :

فقط جهت تمدید سرویس امکان پذیر است. اس سی بلاگ بعلت قوانین سخت درباره پرداخت ها فعلا هیچگونه خرید اولیه ای را از طریق پرداخت آنلاین نمیپذیرد.

 

پرداخت ارزدیجیتال :

*توجه:حداقل زمان تمدید از طریق ارزدیجیتال 2*30 روز میباشد.

پرداخت از طریق بیت کوین با 3% تخفیف در تمدید هر سرویس و اگر دوبار بدون وقفه اقدام به تمدید از طریق ارزدیجیتال کنید. برای تمدیدات بعد 6%تخففی دریافت خواهید کرد

اگر قصد دارید سرویس خود را تمدید کنید پیشنهاد میکنیم از پرداخت ارزدیجیتال بیت کوین استفاده کنید. با هر پردخت شما 3% تخفیف دریافت خواهید کرد.جهت دریافت آدرس ولت های ما تیکت ارسال کنید.

مزایای پرداخت ارزدیجیتال:

 • تخفیف دو تمدید اول 3%
 • تخفیف سومین تمدید با ارزدیجیتال 6%
 • 10 تمدید بدون وقفه از طریق ارزدیجیتال برابر با 15 روز تمدید هدیه
 • و 20 تمدید بدون وقفه از طریق ارزدیجیتال برابر با 35 روز تمدید هدیه
 • و 30 تمدید بدون وقفه از طریق ارزدیجیتال برابر با 60 روز تمدید هدیه