توجه داشته باشید پس خرید هر اسکریپت در این بخش ما یک هاست با فضای رندوم بین 500تا 2000 مگابایت به شما ارائه خواهیم داد معمولا انقضای هاست  60روز تا 6 ماه است که میتوانید پس از زمان مذکور آن را تمدید کنید.هزینه تمدید بسته با حجم هاست بین -الی-تومان در ماه است
این هاست از بخش پشتیبانی مرکزی سایت قابل تضمین و پشتیبانی است

__________________________

 

 

اسکریپت وبلاگدهی فوق پیشرفته اس سی بلاگ نسخه 0.2

کد اسکریپت:782098

دانلود از : حامی مالی اس سی بلاگ -تیباکس طرح(tboxtarh)

نسخه نمونه: جهت مشاهده دمو(اینجا کلیک کنید)

این اسکریپت : نسخه اصلی 0.2

قالب رایگان(صفحه اصلی سایت):دارد

قالب و افزونه:دارد

قیمت:131.000تومان (قیمت ویژه تا چند روز کلیک کنید)

آپدیت: 1الی 2 بار رایگان

مشاهده پست خلاصه امکانات این اسکریپت

دانلود اسکریپت 0.2

پس از خرید دانلود ویا نصب بصورت هوشمند انجام خواهد شد.


 

█ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █

 

اسکریپت وبلاگدهی فوق پیشرفته اس سی بلاگ نسخه 0.3

کد اسکریپت:782099

دانلود از : حامی مالی اس سی بلاگ -تیباکس طرح(tboxtarh)

نسخه نمونه: جهت مشاهده دمو(اینجا کلیک کنید)

نسخه نمونه: http://bestblog.ir

این اسکریپت : آپدیت شده ورژن 0.2 میباشد(جهت مشاهده برخی امکانات کلیک کنید)

قالب رایگان+قالب سفید اختصاصی اس سی(صفحه اصلی سایت):دارد

قالب و افزونه:دارد

قیمت:131.000 تومان (قیمت ویژه تا چند روز کلیک کنید)
قیمت آپدیت درصورت خرید قبلی:6700 تومان

آپدیت: 1الی 2 بار رایگان

مشاهده پست خلاصه بررسی های این اسکریپت

دانلود اسکریپت0.3

معرفی آپدیت:رفع چند مورد امنیتی.اضافه شدن قالب اختصاصی صفحه سفید اس سی.رفع مشکل کوچکی در تماس باما .و…

پس از خرید دانلود ویا نصب بصورت هوشمند انجام خواهد شد.

نکته:در صورتی که قبلا اسکریپت را خریداری کرده اید به بخش پشتیبانی تیکت ارسال کنید تا بروزرسانی انجام شود.


 

█ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █

 

اسکریپت وبلاگدهی فوق پیشرفته اس سی بلاگ نسخه 0.4

کد اسکریپت:782010

دانلود از : اس سرور اس سی بلاگ-s*Server Scblog

نسخه نمونه: جهت مشاهده دمو(اینجا کلیک کنید)

این اسکریپت : آپدیت شده ورژن 0.3 میباشد(جهت مشاهده برخی امکانات کلیک کنید)

قالب رایگان+قالب سفید اختصاصی اس سی(صفحه اصلی سایت):دارد

قالب و افزونه:دارد

قیمت:131.000تومان (قیمت ویژه تا چند روز کلیک کنید)
قیمت آپدیت درصورت خرید قبلی:9000 تومان

آپدیت: 1الی 2 بار رایگان

مشاهده پست خلاصه بررسی های این اسکریپت

دانلود اسکریپت0.4

معرفی آپدیت:معرفی در اخبار موجود میباشد

پس از خرید دانلود ویا نصب بصورت هوشمند انجام خواهد شد.

نکته:در صورتی که قبلا اسکریپت را خریداری کرده اید به بخش پشتیبانی تیکت ارسال کنید تا بروزرسانی انجام شود.


 

█ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █

 

اسکریپت وبلاگدهی فوق پیشرفته اس سی بلاگ نسخه 0.5(رسمی/تکمیلی)

کد اسکریپت:783011

دانلود از : اس سرور اس سی بلاگ-s*Server Scblog

نسخه نمونه: جهت مشاهده دمو(اینجا کلیک کنید)

این اسکریپت : آپدیت شده ورژن 0.4 میباشد(جهت مشاهده برخی امکانات کلیک کنید)

قالب حرفه ای:دارد

قالب و افزونه:دارد

قیمت:131.000تومان (قیمت ویژه تا چند روز کلیک کنید)
قیمت آپدیت درصورت خرید قبلی:7200 تومان

قیمت آپدیت درصورت نداشتن آپدیت هدیه:22000 تومان

آپدیت: 1الی 2 بار رایگان

مشاهده پست خلاصه بررسی های این اسکریپت

-نسخه تکمیلی 0.5

-آخرین نسخه تکملی شده نسخه0.5(رفع مشکلات و تغییرات)

دانلود اسکریپت0.5

معرفی آپدیت:معرفی در اخبار موجود میباشد

پس از خرید دانلود ویا نصب بصورت هوشمند انجام خواهد شد.

نکته:در صورتی که قبلا اسکریپت را خریداری کرده اید به بخش پشتیبانی تیکت ارسال کنید تا بروزرسانی انجام شود.


 

█ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █

 اسکریپت وبلاگدهی فوق پیشرفته اس سی بلاگ نسخه 0.6(رسمی/تکمیلی)

کد اسکریپت:783111

دانلود از : اس سرور اس سی بلاگ-s*Server Scblog

نسخه نمونه: جهت مشاهده دمو(اینجا کلیک کنید)

این اسکریپت : آپدیت شده ورژن 0.5 میباشد(جهت مشاهده برخی امکانات کلیک کنید)

قالب حرفه ای:دارد

قالب و افزونه:دارد

قیمت:0  0 تومان (قیمت ویژه تا چند روز کلیک کنید)
قیمت آپدیت درصورت خرید قبلی:0 تومان

قیمت آپدیت درصورت نداشتن آپدیت هدیه:0 تومان

آپدیت: 1الی 2 بار رایگان

مشاهده پست خلاصه بررسی های این اسکریپت

-نسخه تکمیلی 0.5

-رفع نواقص با 0.5 با عنوان 0.6

دانلود اسکریپت0.6

معرفی آپدیت:معرفی در اخبار موجود میباشد

پس از خرید دانلود ویا نصب بصورت هوشمند انجام خواهد شد.

نکته:در صورتی که قبلا اسکریپت را خریداری کرده اید به بخش پشتیبانی تیکت ارسال کنید تا بروزرسانی انجام شود.


 

█ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █

 اسکریپت وبلاگدهی فوق پیشرفته اس سی بلاگ نسخه کاسنر0.7(نسخه 0.7 CUSNER)

کد اسکریپت:7902790

دانلود از : اس سرور اس سی بلاگ-s*Server ScSUSNER

نسخه نمونه: جهت مشاهده دمو(اینجا کلیک کنید)

این اسکریپت : آپدیت شده ورژن 0.6 میباشد , نام این نسخه کاسنر میباشد. (جهت مشاهده برخی امکانات کلیک کنید)

قالب حرفه ای:دارد

قالب و افزونه:دارد

قیمت:131.000تومان (قیمت ویژه تا چند روز کلیک کنید)
قیمت آپدیت درصورت خرید قبلی:26000 تومان

قیمت آپدیت درصورت نداشتن آپدیت هدیه:25000 تومان

آپدیت: 1الی 2 بار رایگان

مشاهده پست خلاصه بررسی های این اسکریپت»(انتشار  در 28 فروردین98)

دانلود اسکریپت0.7

پس از خرید دانلود ویا نصب بصورت هوشمند انجام خواهد شد.

نکته:در صورتی که قبلا اسکریپت را خریداری کرده اید به بخش پشتیبانی تیکت ارسال کنید تا بروزرسانی انجام شود.

پیام برنامه نویس1:

نسخه 0.7 فقط برای نسخه هایی هست که میخواهند از نسخه تکمیلی 0.6 به نسخه 0.7 ارتقا دهند در غیر اینصورت اگر نسخه های قدیمیتری از اسکریپت اس سی بلاگ را دارید ابتدا به نسخه تکمیلی 0.6 ارتقا یابید سپس به نسخه 0.7 درخواست ارتقا دهید

پیام برنامه نویس2:

چنانچه امکانات  نسخه کاسنر به درستی کار نکرد به واحد برنامه نویسان تیکت ارسال کنید.

پیام برنامه نویس2:

با ارتقا به کسنر به سروری با سرعت بهتر منتقل خواهید شد.


 

█ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ██ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █

دانلو اسکریپت جدید یا بروز رسانی از یک اسکریپت . . .

بزودی

 

 

کلمات کلیدی :

اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,اس سی بلاگ, سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,وبلاگدهی,ناحیه کاربری اس سی بلاگ,عضویت در اس سی بلاگ,اس سی بلاگ پیشرفته,اس سی بلاگ,سرویس وبلاگدهی اس سی بلاگ,