آپدیت عمومی : طرح و بروزرسانی عمومی یا همان آپدیت عمومی ، بروزرسانی میباشد که هر چندوقت یکبار بر روی کلیه سرویس ها بخصوص سرویس های طلایی طبق وعده های قبلی اس سی بلاگ نصب میشوند.

اما شما-حتما مواردی از قبیل مشکلات و درخواست امکانات اصلی را در نظر دارید که حتما در لیست این آپدیت ها قرار دهید

ما- در این قسمت پیشنهادات و نظریات شمارا درباره آپدیت های بعدی ویا قبلی درخواست میکنیم که درصورت امکان آنهارا طبق اولیت های اولیه (امنیتی ، مدیریتی،طرح) و اولویت ها ثانویه (درخواست تعداد سرویس ها و مدیران،درخواست مشتری های جدید و…) دسته بندی واجرایی کنیم

نگران نباشید- بعلت عمومی بودن این طرح و بروزرسانی در درجه اول امنیت مد نظر ما میباشد. این امکان وجود دارد که اگر درخواست شما قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد حتی در 2 تا 10 آپدیت بعدی نمایش داده شود.

صندوق ثبت- تمامی درخواست های شما در صندوق ثبت ، ثبت خواهند شد.

ارائه نظریات و پیشنهادات شما- در این بخش طی مدتی که در هربار مشخص میشود نظریات و پیشنهادات طی یک جمعبندی کلی طبق اولویت های در نظرگرفته شده نمایش داده میشوند.

 

پیشنهادات خود را ثبت کنید ، و در یک اولویت زمانی قرار دهید

ثبت پیشنهاد و نظر


پیشنهادات شما

تعداد نظرات و پیشنهادات ثبت شده تا کنون : 91

مورد هایی که بر آنها تاکید شده تا کنون : 4

تعداد پیشنهادات عملیاتی شده تا به الآن : 9

تعداد پیشنهادات صرف نظر شده تا کنون : 58

تعداد پیشنهاداتی که درحال ارائه پاسخ هستند : 3